OPDAG STRESS I TIDE

Stress Detector er et MULTI FOKUS system til EARLY WARNING.

Vi måler i 3D og måler FØR, NU OG FREMOVER 

IMG_7926.heic

BESTIL

ET UFORPLIGTENDE

MØDE

Få et kvalificeret bud på,

hvad Stress Detector kan

tilføre din virksomhed

OPDAG STRESS I TIDE

Hvorfor har vi udviklet Stress Detector? 

Fordi det er for sent at forebygge, når skaden først er sket. 

Stress Detector er et redskab til early warning. Du kan med kirurgisk præcision spotte, hvor du griber ind for at forebygge stress. Lang tid inden stress kan føre til en sygemelding. Du kan også bruge Stress Detector til at identificere hvor der er kapacitet til nye opgaver og fremtidige udfordringer, der kræver noget særligt af medarbejderne. 

Hvordan virker Stress Detector?

TRADITIONELLE trivselsmålinger måler når skaden er ved at ske. Stress Detector er unik ved ikke kun at undersøge den aktuelle tilstand. Vi måler også i tid: hvordan var det før, hvordan er det i dag og hvilke forventninger er der til tiden fremover. 

 

StressDetector er et MULTI FOKUS system til EARLY WARNING.

Vi måler i 3D og måler FØR, NU OG FREMOVER 

  • MEDARBEJDERENS VURDERING AF EGEN TRIVSEL 

  • EGET NETVÆRKS VURDERING AF MEDARBEJDERENS TRIVSEL 

  • LEDERENS VURDERING AF MEDARBEJDERENS TRIVSEL 

  • MEDARBEJDERENS EVALUERING AF TIDEN FØR

  • MEDARBEJDERENS VURDERING AF NU

  • MEDARBEJDERENS FORVENTNINGER TIL TIDEN FREMOVER​

 

Det giver det mest fintmaskede redskab på markedet til at se, hvor du skal sætte ind, for at undgå at stress bliver et problem.

VORES MISSION

VORES FORTÆLLING

Hvordan opstod Stress Detector og hvad er grundlaget for 3D modellen

Ideen bag Stressdetector opstod i en erfagruppe for psykologer i 2016. Gruppen bestod af kliniske psykologer, erhvervspsykologer og neuropsykologer. På gruppens første møde stod det klart at målet med gruppens arbejde skulle blive at løse den Gordiske knude om stress. Det var et brændende ønske om at samle gruppens tilsammen  +100 års erfaringer med forebyggelse og behandling. At gennemgå al tilgængelig viden om tilblivelse og forebyggelse af arbejdsrelateret stress og komme med et bud på en radikal ny løsning. Erfagruppen mødtes i de efterfølgende år og udviklede i fællesskab en model for identifikation og intervention af stressrelaterede lidelser. 

 

Modellen indebar noget nyt og unikt: En 3D model af hvordan vi forstår forebyggelse af stress. De tre dimensioner består af 

 

  1. Individets vurdering af egne livsvilkår 

  2. Partners eller nærmeste netværk samt daglig leders vurdering af individets livsvilkår

  3. Tidsdimension. De tre parters (individ, partner og netværk samt leder) vurdering af ændringer fra før til i dag. Fra i dag til tiden fremover.

 

3D modellen kan dokumentere hvor arbejdsplads og individ kan sætte ind for at forebygge stress. 3D modellen kan fungere som early warning i form af en predikator for forekomst af stress. 3D modellen kan vise hvor der er kapacitet (Work Agility) til at yde en særlig indsats f.eks. før arbejdspladsen skal igennem en krævende periode. To fra erfagruppen valgte at arbejde videre med en kommerciel udgave af 3D modellen. Den fik navnet Stress Detector. 3D modellen blev omsat til en prototype med et spørgeskema, en algoritme for behandling af de indsamlede data og en rapportgenerator. Prototypen blev afprøvet med i succes i testvirksomheder og danner grundlag for den model, vi anvender i dag. 

HH-square-1.jpg

Henrik Hopff er erhvervspsykolog.

Uddannet cand. psych. Autoriseret. Specialistgodkendt  og supervisorgodkendt. Efteruddannet i systemisk og kognitiv terapi samt i Innovative Thinking System™ . Henrik er initiativtager til flere faglige netværk til fremme af erhvervspsykologiske og psykologiske metoder.

Agtrupvej 51B · DK 6000 Kolding 

+45 29427961

henrik@hopff.dk 

www.hopff.dk

NX6A6908m.jpeg

Per Hulstrøm er erhvervspsykolog.

Autoriseret af Psykolognævnet. Specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi. Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi på Specialistniveau. Medlem af Dansk Psykolog Forening. Medlem af Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab. Institut for Gruppeanalyse, København.

Hollandsvej 12,3. · DK 2800 Kgs. Lyngby

+45 40286728 

per@psykologkonsult.dk 

www.psykologkonsult.dk

IMG_8337_edited.jpg
Logo-tryk-brevpapirstr_edited.jpg

Vi vil bryde koden til forebyggelse af stress på arbejdspladsen. Midlerne hertil er: En profylaksestrategi mod stress (fordrer organisationsanalyse, psykoedukation, ledesesintervention, adfærdsstrategier, aflæring og ny læring)

En mangefacetteret stressintervention hos individ, i afdelinger eller udvalgte områder. Fokus på særlig belastningsgrad, der kan identificeres og verificeres. Specialistviden indenfor opbygning af psykologisk resiliens og ændring af menneskers mentale modeller.

VORES MISSION

VORES STRATEGI

EARLY WARNING

gennem løbende målinger af stressbelastninger

En analyse af alle de parametre som kan skabe stressproblemer, både tidligere, nu og i fremtiden for den enkelte medarbejder og virksomheden. 

 

Stress Detector er den eneste strategi der identificerer stressparametre i 3D.

 

Stress Detector analyserer sammenhængen mellem

EGEN TRIVSEL - NETVÆRK - NÆRMESTE LEDER 

 

Det helt unikke er, at vi via 3D analysen kortlægger sammenhængen mellem

ARBEJDSLIV - PRIVATLIV - ORGANISATION

 

Ad den vej kommer man grundigere omkring problemerne end sædvanlige trivselsundersøgelser.

 

Stress Detector følger op efter både 6 og 12 måneder og tilbyder forankrende coaching med medarbejdere undervejs.

Tropical Leaves

DET FÅR DU

En løbende undersøgelse af hvorvidt virksomhedens stressreducerende indsats fortsat er effektiv. 

En 3D skanning af virksomhedens forebyggende indsats, med input fra individ, netværk og virksomhed.

Gennemgang af alle medvirkende medarbejdere på en konference, identificere om medarbejdere er ved at udvikle stress. 

Work Agility. Et redskab til at forecaste hvor i organisationen der er kapacitet til nye krævende initiativer.

Coaching af stressramte medarbejdere.

Kasper Rønslev, Rådgivende Ingeniører:

"Vi havde brug for en løsning til at opdage stress i tide.  

Vores ledere kan ikke påtage sig være alle steder på en gang. Derfor var en løsning med feedback fra både medarbejder, netværk og nærmeste leder en tiltalende model ". 

REFERENCER

JO FØR – JO BEDRE

Lad os komme i gang med at tage hånd om jeres medarbejders trivsel og velbefindende.

Vi er klar!