VORES FORTÆLLING

Hvordan opstod Stress Detector og hvad er grundlaget for 3D modellen

Ideen bag Stressdetector opstod i en erfagruppe for psykologer i 2016. Gruppen bestod af kliniske psykologer, erhvervspsykologer og neuropsykologer. På gruppens første møde stod det klart at målet med gruppens arbejde skulle blive at løse den Gordiske knude om stress. Det var et brændende ønske om at samle gruppens tilsammen  +100 års erfaringer med forebyggelse og behandling. At gennemgå al tilgængelig viden om tilblivelse og forebyggelse af arbejdsrelateret stress og komme med et bud på en radikal ny løsning. Erfagruppen mødtes i de efterfølgende år og udviklede i fællesskab en model for identifikation og intervention af stressrelaterede lidelser. 

 

Modellen indebar noget nyt og unikt: En 3D model af hvordan vi forstår forebyggelse af stress. De tre dimensioner består af 

 

  1. Individets vurdering af egne livsvilkår 

  2. Partners eller nærmeste netværk samt daglig leders vurdering af individets livsvilkår

  3. Tidsdimension. De tre parters (individ, partner og netværk samt leder) vurdering af ændringer fra før til i dag. Fra i dag til tiden fremover.

 

3D modellen kan dokumentere hvor arbejdsplads og individ kan sætte ind for at forebygge stress. 3D modellen kan fungere som early warning i form af en predikator for forekomst af stress. 3D modellen kan vise hvor der er kapacitet (Work Agility) til at yde en særlig indsats f.eks. før arbejdspladsen skal igennem en krævende periode. To fra erfagruppen valgte at arbejde videre med en kommerciel udgave af 3D modellen. Den fik navnet Stress Detector. 3D modellen blev omsat til en prototype med et spørgeskema, en algoritme for behandling af de indsamlede data og en rapportgenerator. Prototypen blev afprøvet med i succes i testvirksomheder og danner grundlag for den model, vi anvender i dag. 

HH-square-1.jpg

Henrik Hopff er erhvervspsykolog.

Uddannet cand. psych. Autoriseret. Specialistgodkendt  og supervisorgodkendt. Efteruddannet i systemisk og kognitiv terapi samt i Innovative Thinking System™ . Henrik er initiativtager til flere faglige netværk til fremme af erhvervspsykologiske og psykologiske metoder.

Agtrupvej 51B · DK 6000 Kolding 

+45 29427961

henrik@hopff.dk 

www.hopff.dk

NX6A6908m.jpeg

Per Hulstrøm er erhvervspsykolog.

Autoriseret af Psykolognævnet. Specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi. Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi på Specialistniveau. Medlem af Dansk Psykolog Forening. Medlem af Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab. Institut for Gruppeanalyse, København.

Hollandsvej 12,3. · DK 2800 Kgs. Lyngby

+45 40286728 

per@psykologkonsult.dk 

www.psykologkonsult.dk

IMG_8337_edited.jpg
Logo-tryk-brevpapirstr_edited.jpg

VORES MISSION

Vi vil bryde koden til forebyggelse af stress på arbejdspladsen. Midlerne hertil er: En profylaksestrategi mod stress (fordrer organisationsanalyse, psykoedukation, ledesesintervention, adfærdsstrategier, aflæring og ny læring)

VORES STRATEGI

En mangefacetteret stressintervention hos individ, i afdelinger eller udvalgte områder. Fokus på særlig belastningsgrad, der kan identificeres og verificeres. Specialistviden indenfor opbygning af psykologisk resiliens og ændring af menneskers mentale modeller.